English

Съкратен курс на обучение

Съкратения курс е с продължителност 6 дни.
Програмата на обучение включва 12 занимания:

1. Запознаване с екипировката и принципите на безмоторното летене.

2. Подготовка на материалната част и проверки преди полет.

3. Наземен тренаж за излитане и контролиране на парапланера

4. Похвати за събиране и скатаване на крилото и знания за правилното съхранение и експлоатация на екипировката.

5. Първи самостоятелни полети от учебен хълм – челен старт, заход за кацане, кацане.

6. Самостоятелни полети под ръководството на инструктора от учебен и среден хълм – излитане, завои на 90° и 180°, заход за кацане, кацане.

7. Начални знания по метеорология и микрометеорология – вятър, облаци, въздушни течения, оценяване на условията за полети.

8. Тренаж за изучаване на гръбен старт и контролиране на крилото на земята.

9. Самостоятелни полети от среден хълм – гръбен старт, координирани завои, кацане в цел.

10. Запознаване с особенните ситуации в полет, похвати за излизане от тях и инструктаж за ползване на резервен парашут.

11. Полети от висок хълм – излитане, завои на 360°, разучаване на правилен заход за кацане.

12.Самостоятелен полет от висок хълм под контрола на инструктор.


Цена на курса 700 лева.

В цената са включени: теоретични и практическии занимания, наем на екипировка, такса за издаване на сертификат, рекламен подарък с парапланеристки мотив.

В цената на курса не са включени: застраховка и транспорт!